CEREBRALNA PARALIZA je skup heterogenih patoloških simptoma koji se klinički manifestuju kao poremećaji motorike praćeni intelektualnim, senzornim i emocionalnim poremećajima.

Dijagnoza cereberalne paralize postavlјa se na osnovu detalјne anamneze, kliničkog pregleda i dopunskih dijagnostičkih metoda, sa naglaskom na nalaze magnetne rezonance, na čemu se insistira poslednjih godina.

DEČIJA PARALIZA  (Poliomyelitis anterior acuta) je akutno zarazno obolјenje, koje izaziva poliovirus. Virus napada centralni nervni sistem, što za posledicu ima slabost mišića i paralizu. Polovina onih koji dožive paralizu kroz mesec dana (maksimalno 6 do 8 meseci) povrati funkcije, a četvrtina delimično povrati paralizovane funkcije. Najčešće obole deca uzrasta između 2. i 5. godine (češće dečaci od devojčica), otuda i naziv dečija.

Za zaštitu od poliomijelitisa danas postoje efikasne vakcine. Prvu vakcinu je 1952. razvio Džonas Salk, a ovo otriće je javno objavlјeno 1955. Albert Sabin je tvorac oralne polio vakcine koja je u upotrebi od 1962. Obe ove vakcine su u upotrebi danas.Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF su 1988. godine započeli kampanju iskorenjivanja ove bolesti. Primenom masovne vakcinacije slučajevi poliomijelitisa su u razvijenom delu sveta redukovani.