DOSTIGNUĆA

 • Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sunce CDP d.o.o Beograd
 • Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa telesnim invaliditetom – Sunce na Vračaru
 • Radni centar –Sunce na Paliluli
 • Kulturno- zabavne aktivnosti
PLANIRAMO

 • Akreditovanje programa obuke za negovateljice –domaćice u okviru usluge pomoći u kući za osobe sa motoričkim poremećajima
 • Licenciranje usluga:
 • Pomoći u kući za osobe sa motoričkim poremećajima
 • Lični pratilac dece sa motoričkim poremećajima
 • Personalna asistencija osobama sa cerebralnom paralizom
 • Stanovanje uz podršku

NAJZNAČAJNIJI PRIJATELJI I SARADNICI

 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu Beograda
 • GSP Beograd
 • Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Beograd