UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM BEOGRADA –  UOSIB među kojima  i Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda, ponudila su istovetni tekst Protokol o saradnji svim političkim partijama učesnicama izbora za Beograd. Izborni štab SNS- se prvi oglasio  pa je protokol potpisan 13.02.2018. godine. Potpisivanje protokola sa SPS-om potpisan je 23.02.2018. godiine u Sava centru. O potpisivanju protokola razgovarano je i sa izbornim štabom DS, a javljali su se i aktivisti LDP-a. Ostale stranke  i učesnici izbora se nisu odazvale našem pozivu.

Potpisivanjem protokola o saradnji političke stranke iskazuju svoju spremnost i obavezuju se da rade u interesu osoba sa invaliditetom u saradnji sa udruženjima. Potpisivanjem  protokola  političke stranke se obavezuju da će glasovima svojih odbornika u Skupštini Grada Beograda, radom u odgovarajućim odborima, telima i organima zakonodavne i izvršne vlasti u kojima učestvuje:

  1. Sprovoditi mere socijalne politike i druge mere u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u Beogradu i jačanja kapaciteta njihovih organizacija;
  2. Podržati izradu novih, izmene i dopune postojećih gradskih propisa kojima se doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti i aktivnog učešća u društvu svih osoba sa invaliditetom;
  3. Doprineti jačanju partnerstva između udruženja osoba sa invaliditetom Beograda i nadležnih organa zakonodavne i izvršne vlasti u gradu;
  4. Obezbediti aktivnu konsultativnu ulogu legitimno izabranih predstavnika UOSIB na svim nivoima vlasti u Beogradu, u svim relevantnim procesima donošenja odluka, usvajanja i praćenja sprovođenja propisa i strateških dokumenata;
  5. Podržati predlog za izradu i usvajanje Zakona o udruženjima osoba sa invaliditetom;
  6. Dosledno sprovoditi sve usvojene zakone, propise, strategije i ratifikovana međunarodna dokumenata od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u gradu.

Političke stranke potpisnice  protokola o saradnji na ovaj način  preuzele su obavezu i iskazale spremnost  da rade u interesu osoba sa invaliditetom u saradnji sa udruženjima. Takav vid saradnje jeste demokratski pristup u rešavanju nagomilanih problema u  Beogradu.