Potpisivanje protokola o saradnji sa političkim partijama

UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM BEOGRADA –  UOSIB među kojima  i Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda, ponudila su istovetni tekst Protokol o saradnji svim političkim partijama učesnicama izbora za Beograd. Izborni štab SNS- se prvi oglasio  pa je protokol potpisan 13.02.2018. godine. Potpisivanje protokola sa SPS-om potpisan je 23.02.2018. godiine u Sava centru. O potpisivanju protokola razgovarano je i sa izbornim štabom DS, a javljali su se i aktivisti LDP-a. Ostale stranke  i učesnici izbora se nisu odazvale našem pozivu.

Potpisivanjem protokola o saradnji političke stranke iskazuju svoju spremnost i obavezuju se da rade u interesu osoba sa invaliditetom u saradnji sa udruženjima. Potpisivanjem  protokola  političke stranke se obavezuju da će glasovima svojih odbornika u Skupštini Grada Beograda, radom u odgovarajućim odborima, telima i organima zakonodavne i izvršne vlasti u kojima učestvuje:

  1. Sprovoditi mere socijalne politike i druge mere u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u Beogradu i jačanja kapaciteta njihovih organizacija;
  2. Podržati izradu novih, izmene i dopune postojećih gradskih propisa kojima se doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti i aktivnog učešća u društvu svih osoba sa invaliditetom;
  3. Doprineti jačanju partnerstva između udruženja osoba sa invaliditetom Beograda i nadležnih organa zakonodavne i izvršne vlasti u gradu;
  4. Obezbediti aktivnu konsultativnu ulogu legitimno izabranih predstavnika UOSIB na svim nivoima vlasti u Beogradu, u svim relevantnim procesima donošenja odluka, usvajanja i praćenja sprovođenja propisa i strateških dokumenata;
  5. Podržati predlog za izradu i usvajanje Zakona o udruženjima osoba sa invaliditetom;
  6. Dosledno sprovoditi sve usvojene zakone, propise, strategije i ratifikovana međunarodna dokumenata od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u gradu.

Političke stranke potpisnice  protokola o saradnji na ovaj način  preuzele su obavezu i iskazale spremnost  da rade u interesu osoba sa invaliditetom u saradnji sa udruženjima. Takav vid saradnje jeste demokratski pristup u rešavanju nagomilanih problema u  Beogradu.

Novogodišnje druženje

Savez za CDP Beograda, 28.12.2017. godine, organizovao je novogodišnje druženje u Sava centru. Prisutni su bili članovi svih opštinskih društava za cerebralnu i dečiju paralizu. Uz organizovanu muziku i večeru imali smo izbor za mis i mistera, a na kraju večeri podeljene su diplome za učesnike.

Opština Palilula poklonila kolica osobama sa invaliditetom

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Gradska opština Palilula je poklonila 30 invalidkih kolica osobama sa invaliditetom sa svoje teritorije, od toga dvoje specijalnih neuroloških kolica. Dodeli kolica prisustvovao je predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić.

http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/2917196-opstina-palilula-poklonila-kolica-osobama-sa-invaliditetom-foto

http://www.blic.rs/vesti/beograd/lep-gest-opstina-palilula-poklonila-32-invalidskih-kolica/58d90yh