Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Beograda okuplja osobe sa invaliditetom sa posledicama cerebralne i dečije paralize.

Osnovan je 1957. godine, i jedna je od prvoosnovanih socijalno humanitarnih organizacija u Beogradu. Ima oko 1100 registrovanih članova.

Aktuelnosti

Sve aktuelnosti

Naš Blog

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza (dečija cerebralna oduzetost, CP, DCO) predstavlja grupu poremećaja pokreta i položaja tela uzrokovanih defektom ili oštećenjem struktura mozga (lat. cerebrum pa otuda naziv cerebralna). Oštećenja u ovoj bolesti ne potiču od oštećenja i poremećaja kičmene moždine, perifernih nerava niti mišića. Ubraja se u razvojne poremećaje. Javlja se nešto češće kod prevremeno rodjene dece. […]

Dečja paraliza

Dečja paraliza (Poliomyelitis anterior acuta) je akutno zarazno obolјenje, koje izaziva poliovirus. Virus napada centralni nervni sistem, što za posledicu ima slabost mišića i paralizu. Polovina onih koji dožive paralizu kroz mesec dana (maksimalno 6 do 8 meseci) povrati funkcije, a četvrtina delimično povrati paralizovane funkcije. Najčešće obole deca uzrasta između 2. i 5. godine (češće dečaci […]

Prikaži sve članke